Selecteer een pagina
0

Disclaimer

Alle foto’s op deze website en foto’s waarnaar links op deze website verwijzen vallen onder auteursrecht (copyright). Dit houdt in dat Plants & Pictures eigenaar is van de beelden en dat deze niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mogen worden gebruikt of gepubliceerd in welke vorm dan ook.

Het maken van foto’s en bijhouden van correcte naamgeving in onze database kost tijd en is een uiting van creativiteit en kennis. Daarom vragen wij een vergoeding voor het gebruik van onze beelden. Het is feitelijk een vergoeding voor het werk dat wij leveren om u de juiste foto’s aan te kunnen bieden.

Gebruik van onze foto’s zonder schriftelijke toestemming geeft Plants & Pictures, volgens ditzelfde auteursrecht, het recht om u een factuur hiervoor te sturen. Ook als wordt aangetoond dat foto’s van Plants & Pictures zijn gebruikt zonder toestemming, maar deze inmiddels niet meer worden gebruikt, zullen wij dit als een inbreuk op ons auteursrecht beschouwen. Bij onrechtmatig gebruik van onze foto’s door werknemers en/of derden is de werkgever/eigenaar van de publicatie/website hiervoor aansprakelijk.
Deze factuur die wij zullen sturen bij inbreuk op ons auteursrecht is samengesteld uit het normale verhuurbedrag per foto, vermeerderd met € 400,– per foto, per publicatie.