Selecteer een pagina
0

Voorwaarden tot verhuur

  • Uitgezonderd gebruik op websites en/of gebruik op geprinte of gedrukte etiketten betreft verhuur afbeeldingen/digitale bestanden éénmalige publicatie.
  • Plants and Pictures stuurt de afbeeldingen/digitale bestanden naar huurder na ontvangst van de betaling voor de gehuurde afbeeldingen/digitale bestanden.
  • Bij plaatsing in publicaties altijd naamsvermelding: Plants and Pictures
  • Zonder schriftelijke toestemming van Plants and Pictures (Sjaak de Jong en/of Ronald Houtman) mogen gehuurde afbeeldingen/digitale bestanden niet aan derden worden onderverhuurd. Bij gebruik door derden, voortkomend uit nalatigheid van huurder, zal een vergoeding van het normale verhuurbedrag per foto, vermeerderd met € 400,– per foto, per publicatie, in rekening worden gebracht.
  • Zonder schriftelijke toestemming Plants and Pictures (Sjaak de Jong en/of Ronald Houtman) mogen gehuurde afbeeldingen/digitale bestanden niet op andere wijze (in print, drukwerk, op internet, CD-ROM, DVD of op enige andere, gedrukte of niet-gedrukte vorm dan ook) worden gepubliceerd. Bij ongeoorloofde publicatie zal, ongeacht de vorm of resolutie van de afbeelding/digitale bestand, een vergoeding van het normale verhuurbedrag per foto, vermeerderd met € 400,– per foto, per publicatie, in rekening worden gebracht.
  • Na gereedkomen van publicatie kan aan de hand van door de huurder verstrekt presentie-exemplaar het aantal gebruikte afbeeldingen/digitale bestanden worden gecontroleerd, waarna een eventuele creditnota zal worden gestuurd.
  • Na gebruik dient u bovengenoemde afbeeldingen/digitale bestanden te worden verwijderd/vernietigd uit het systeem van huurder.
  • Bij gebruik van één of meer van bovengenoemde afbeeldingen/digitale bestanden stemt de huurder ervan in met hierboven genoemde voorwaarden